Urząd Skarbowy w Strzelinie

Godziny pracy Urzędu Skarbowego
Pon. 7:30 - 15:30
Wt. 7:30 - 15:30
Śr. 7:30 - 18:00
Czw. 7:30 - 15:30
Pt. 7:30 - 15:30

Godziny pracy okienka kasowego Powiatowego Banku Spółdzielczego:

pon.- pt. 7:45 - 15:15

Witamy na stronie strzelińskiego Urzędu Skarbowego 

Zdjecie urzedu
adres: ul. Bolka I Świdnickiego 14
57-100 Strzelin

NIP: 914-110-39-42
tel. 71 3927 286
fax. 71 3927 288
email: us0218@ds.mofnet.gov.plDLA PŁATNIKAAKTUALNOŚCI19.05.2015r
OGŁOSZENIE

KRAJOWY TELEFON INTERWENCYJNY ADMINISTRACJI PODATKOWEJ >>>


24.04.2015r
OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo, w okresie od 24.04.2015 r. do 30.06.2015 r. przeprowadzone będzie badanie ankietowe zadowolenia i oczekiwań klientów Urzędu Skarbowego w Strzelinie.
Celem przeprowadzenia badania jest doskonalenie usług świadczonych przez Urząd i w konsekwencji zwiększenie zadowolenia Klientów.

Ankiety dostępne będą na Sali Obsługi Klienta w Urzędzie Skarbowym w Strzelinie w okresie od dnia 24.04.2015 r. Wypełnione ankiety proszę wrzucać do urny oznaczonej "ANKIETY" lub przekazać pracownikowi na stanowisku recepcyjno - informacyjnym.p.o.Naczelnik Urzędu
Skarbowego w Strzelinie
Ewa Amerek21.04.2015r
Wydłużone godziny pracy Urzędu Skarbowego w Strzelinie w dniach 29 i 30 kwietnia 2015 r.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelinie informuje, że w dniach 29 i 30 kwietnia 2015 r. Urząd czynny będzie w godzinach od 7.30 do 18.00 w celu umożliwienia podatnikom wypełnienia obowiązku rozliczenia rocznego za 2014r. Wydłużone godziny pracy pozwolą na złożenie w Urzędzie zeznania podatkowego, uzyskanie informacji na temat rocznego rozliczenia, pobranie formularzy i broszur informacyjnych jak również wysyłkę zeznania za pośrednictwem systemu e-Deklaracje przy specjalnie przygotowanym stanowisku e-PIT.


14.04.2015r
KOMUNIKAT

Ruszył ogólnopolski program edukacyjny Ministerstwa Finansów
"Finansoaktywni. Misja: Podatki"...01.04.2015r
KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu informuje, że... >>>


16.03.2015r
WSTĘPNIE WYPEŁNIONE ZEZNANIE PIT-37

Wstępnie wypełnine zeznanie PIT-37... >>>


24.02.2015r
DZIEŃ OTWARTY - "SZYBKI PIT"

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelinie informuje, iż w ramach tegorocznej akcji "Szybki PIT 2015" w dniu 7 marca 2015r. w godzinach od 9.00 do 13.00 pracownicy tutejszego Urzędu będą pełnić dyżur umożliwiający klientom dokonanie rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2014.
W tym dniu każdy podatnik, który zdecyduje się na wysłanie swojego zeznania drogą elektroniczną będzie mógł skorzystać z pomocy pracownika Urzędu, który udzieli stosownych rad.
Zeznania będzie można wysłać na specjalnie przygotowanym stanowisku.


10.12.2014r
Nowe limity podatkowe !!!

Limity podatkowe na rok 2015 r... >>>


08.12.2014r
Nowe obowiązki !!!

Nowe obowiązki dla płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych obowiązujące od 2015 r... >>>


08.12.2014r
Ogłoszenie

Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej na rok 2015... >>>


08.12.2014r
Stawki karty podatkowej na rok 2015

Kwoty do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2015 r. ... >>>


08.12.2014r
Ulgi na dzieci

Będą wyższe ulgi na dzieci ... >>>


21.05.2014r
PRZYPOMINAMY !!!

Wpis do CEIDG wolny od opłat !... >>>


07.04.2014r
Pracownicy Urzędu Skarbowego w Strzelinie przeprowadzili szkolenia dla młodzieży.

W dniach od 26 marca do 4 kwietnia 2014 r. pracownicy Urzędu Skarbowego w Strzelinie mieli przyjemność prowadzić szkolenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie. W szkoleniach, przeprowadzonych w siedmiu klasach, wzięło udział około 150 osób.

Celem szkoleń prowadzonych przez pracowników Urzędu Skarbowego w Strzelinie wśród młodzieży szkolnej było przedstawienie jak w łatwy i dostępny sposób można spełnić ustawowy obowiązek złożenia PIT za rok ubiegły przez Internet.

Młodzież nieźle radzi sobie w środowisku komunikacji internetowej, uczy się obowiązku złożenia rocznego zeznania PIT i zasad jakie obowiązują w tym zakresie. Nauka wysłania PIT przez Internet zaowocuje w przyszłości tym, że młodzież w dorosłym życiu nie będzie miała żadnych problemów w złożeniu PIT tą drogą.
24.03.2014r
Spotkanie edukacyjne dla młodzieży licealnej w Strzelinie

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelinie informuje, że w dniach 26.03 - 04.04.2014 r. pracownicy urzędu przeprowadzą spotkania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Na spotkaniach zostaną omówione zagadnienia dotyczące elektronicznego przesyłania zeznań podatkowych PIT.


25.02.2014r
Co zrobić w przypadku braku PIT -11 lub PIT - 8C?

Do końca lutego płatnicy (w tym zakłady pracy) winni przesłać swoim pracownikom oraz m. in. osobom wykonującym na ich rzecz umowy o dzieło lub zlecenia imienne informacje o wysokości dochodu za 2013 r. (PIT-11), zawierające... >>>


29.01.2014r
Prawa i obowiązki podatników

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI PODATNIKA... >>>


08.01.2014r
UWAGA !!!

NAJSZYBSZY ZWROT NADPŁATY PODATKU DOCHODOWEGO ZA ROK 2013 OTRZYMAJĄ PODATNICY, KTÓRZY ZŁOŻĄ ZEZNANIE PRZEZ INTERNET ORAZ ZADEKLARUJĄ ZWROT NA KONTO BANKOWE. ... >>>


03.01.2014r
Akcja PIT rozpoczęta

Rozpoczął się okres rozliczenia podatku dochodowego PIT za 2013 r. ... >>>


02.01.2014r
PIT przez Internet

Wysyłanie deklaracji podatkowej przez internet jest najprostrzym i najszybszym sposobem złożenia zeznania... >>>


02.01.2014r
Krok po kroku czyli jak rozliczyć PIT za rok 2013

Zeznania podatkowe PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 należy składać do 30 kwietnia, a PIT-28 do 31 stycznia, roku następującego po roku podatkowym, za który dokonywane jest rozliczenie. ... >>>


02.01.2014r
Ulga rehabilitacyjna za rok 2013.

Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, sprawdź, czy poniesione przez Ciebie wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych uprawniają do ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych. ... >>>


03.12.2013r
Zmiany w Vat !!!

Prawidłowe stosowanie mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT. >>>


02.12.2013r
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW

Nowe stawki karty podatkowej na rok 2014. >>>


02.12.2013r
OGŁOSZENIE

1% podatku dla organizacji pożytku publicznego (dotyczy rozliczeń za rok 2013) >>>


14.11.2013r
Szkolenie w zakresie zmian w podatku VAT

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelinie zaprasza na szkolenie w zakresie zmian w podatku VAT, które odbędzie się podczas organizowanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin spotkania informacyjnego w dniu 19 listopada 2013 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie (nr 23, II piętro) dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

Tematem szkolenia w szczególności będzie:
-rozszerzenie zakresu odwrotnego opodatkowania,
-odpowiedzialność solidarna kupującego i sprzedawcy,
-stosowanie kasy rejestrującej,
-nowe reguły wystawiania faktur.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.


28.10.2013r
OGŁOSZENIE

Limity w działalności gospodarczej - 2014 r. >>>


25.10.2013r
Ostrzeżenie przed nieuczciwymi ofertami obniżenia kosztów pracowniczych !!!

Narasta zagrożenie działaniem nieuczciwych "przedsiębiorców" oferujących obniżenie kosztów pracowniczych, tj. zaliczek PIT oraz składek ZUS przy wykorzystaniu instytucji outsourcingu personalnego. Resort finansów podejmuje stosowne działania i jednocześnie informuje o mechanizmie, który stanowi realne zagrożenie interesów uczciwych przedsiębiorców.

Zidentyfikowany proceder polega na oferowaniu przedsiębiorcom zatrudniającym pracowników, usługi mającej spowodować oszczędności nawet do 50% kosztów pracowniczych. Ma to być możliwe dzięki rzekomo uzyskanym przez oferenta dotacjom z funduszy Unii Europejskiej lub Szwajcarskich Funduszy Inwestycyjnych na pokrycie składek ZUS oraz należności z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników.

Zaangażowane w proceder firmy działają według modelu, w którym na podstawie specjalnie zawartych z kontrahentami umów-porozumień w zakresie przejęcia pracowników na podstawie art. 231 kodeksu pracy, mają wstąpić w rolę "nowego" pracodawcy. Umowy o świadczenie usług zawierają zapewnienie, że wynagrodzenia pracowników oraz warunki świadczenia pracy pozostaną bez zmian. Zmianie natomiast ma ulec formalny pracodawca.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że nieuczciwe firmy działające według opisanego schematu otrzymywały od pierwotnych pracodawców środki na wynagrodzenia dla pracowników oraz wynagrodzenie za świadczoną usługę, jednakże nie odprowadzały zarówno składek ZUS, jak również podatku PIT od wynagrodzeń pracowników.

Umowy nie spełniają też wymagań stawianych w art. 231 kodeksu pracy. W konsekwencji, zawierający je przedsiębiorcy narażają się na negatywne skutki w obszarze podatków i ubezpieczeń społecznych. W przypadku bowiem podważenia legalności umów dotychczasowy pracodawca jest odpowiedzialny za nieodprowadzone zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników oraz składki ubezpieczeniowe. Dodatkowo może być także pozbawiony prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących "nabycie" przedmiotowych usług oraz kwot zaliczonych do kosztów prowadzonej działalności.

Dlatego Ministerstwo Finansów informuje i przestrzega przed zawarciem tego rodzaju umów z nieuczciwymi oferentami. Ich negatywne konsekwencje poniosą bowiem nieświadomi pracownicy i przedsiębiorcy, a w konsekwencji także budżet państwa.

Jednocześnie uprzejmie zachęcamy do podpisywania umów po poprzedniej analizie pod kątem racjonalności oferowanych upustów dotyczących należności publicznoprawnych oraz po zweryfikowaniu wiarygodności oferenta. Wiarygodnymi źródłami informacji o oferencie mogą być między innymi Krajowy Rejestr Sądowy czy Krajowy Rejestr Dłużników Niewypłacalnych.


17.10.2013r
Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej na rok 2014.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW
z dnia 19 września 2013 r.
w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej... >>>


16.09.2013r
OZNACZENIE NA PARAGONIE FISKALNYM NAZWY TOWARU LUB USŁUGI

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelinie informuje, że... >>>


03.09.2013r
Uwaga na fałszywe zawiadomienia o zwrocie podatku dochodowego !

Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocłąwiu informuje, że... >>>


13.08.2013r
Ważne dla podmiotów świadczących usługi będące reklamą napojów alkoholowych.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelinie przypomina o obowiązku składania zbiorczej deklaracji miesięcznej DRA-1 w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek wystawienia faktury za świadczoną usługę polegającą na reklamie napoju alkoholowego. Deklaracje, składa się do tego samego urzędu skarbowego, do którego składane są deklarację dotyczące podatku od towarów i usług.

Opłatę z tytułu reklam napojów alkoholowych, zgodną z deklaracją DRA-1, podmioty wnoszą bezpośrednio na wyodrębniony rachunek Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów utworzony w tym celu przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej - Ministra Sportu i Turystyki, prowadzony przez:


Bank Gospodarstwa Krajowego
Nr rachunku 48 1130 1017 0200 0000 0013 7186

Załączniki:
1.) Wzór deklaracji >>>
2.) Rozporządzenie >>>


12.08.2013r
Uwaga na oszustwa na składkach !

ZUS ostrzega przed nieuczciwymi agencjami pracy tymczasowej. >>>


01.07.2013r
Wakacyjna odsłona akcji "Weź paragon"01.07.2013r
OGŁOSZENIE

Komunikat w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego w zakresie zwolnienia od opodatkowania nabycia spadku. >>>


04.06.2013r
Nowe wersje formularzy VAT

Nowe wersje formularzy VAT

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelinie informuje, że od dnia 1 kwietnia 2013r. nie można dokonywać już rozliczeń podatku od towarów i usług na następujących wersjach formularzy:

VAT-7 wersja (13),
VAT-7K wersja (7),
VAT-7D wersja (4).

Powyższe wersje deklaracji były stosowane jedynie do rozliczeń za miesiące : styczeń, luty, marzec 2013r. oraz za I kwartał 2013r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 marca 2013r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2013r., poz. 394 ), od dnia 1 kwietnia 2013r. obowiązują nowe wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług:

VAT-7 - wersja (14) - stosowana do miesięcznych rozliczeń przez zarejestrowanych podatników VAT. Wersja (14) deklaracji ma zastosowanie począwszy od rozliczenia za miesiąc kwiecień 2013r.

VAT-7K - wersja (8) - stosowana do kwartalnych rozliczeń przez "małych" podatników VAT. Wersja (8) deklaracji ma zastosowanie począwszy od rozliczenia za drugi kwartał 2013r.

VAT-7D - wersja (5) - stosowana do kwartalnych rozliczeń przez podatników VAT innych niż "mali".Wersja (5) deklaracji ma zastosowanie począwszy od rozliczenia za drugi kwartał 2013r.

VAT-8 - wersja (5) - składana z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przez podatników niemających obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D. Wersja (5) deklaracji ma zastosowanie począwszy od rozliczenia za miesiąc kwiecień 2013r.

VAT-9M - wersja (3) - składana przez podatników dokonujących importu usług lub nabycia towarów oraz usług, dla których są podatnikami, niemających obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D lub VAT-8. Wersja (3) deklaracji ma zastosowanie począwszy od rozliczenia za miesiąc kwiecień 2013r.

Jednocześnie tut. Organ informuje, że zamiennie stosować można jedynie formularze:

VAT-7 wersja (12),
VAT-7K wersja (6),
VAT-7D wersja (3),
VAT-8 wersja (4),
VAT-9M wersja (2).

Wyżej wymienione wersje deklaracji mogą być stosowane nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy 2013r., przy czym nie można stosować ich do rozliczeń za okresy rozliczeniowe, w których podatnik koryguje podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego na podstawie art. 89a ustawy o podatku od towarów i usług lub dokonuje zwiększenia podatku naliczonego na podstawie art. 89b ust. 4 tej ustawy.

Informacje o stosowaniu wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług obowiązujących od dnia 1 kwietnia 2013r. zamieszczona została na stronie Ministerstwa Finansów w broszurze Pt:
"Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług od dnia 1 kwietnia 2013r." >>>

Informujemy również, że istnieje możliwość składania elektronicznie deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 wersja (14), VAT-7K wersja (8), VAT-7D wersja (5) poprzez system e-deklaracje udostępniony na stronie Ministerstwa Finansów, w szczególności przez podatników będących osobami fizycznymi bez wykorzystywania podpisu kwalifikowanego (dane autoryzujące).


05.04.2013r
OGŁOSZENIE

INFORMACJA MINISTERSTWA FINANSÓW DOTYCZĄCA KAS FISKALNYCH I PARAGONÓW. >>>


14.03.2013r
UWAGA !!!

Próby wyłudzenia od przedsiębiorców rzekomo obowiązkowych opłat. >>>


26.02.2013r
Komunikat w sprawie kas fiskalnych !

Z uwagi na pojawiające się informacje w zakresie braku na rynku niektórych modeli kas rejestrujących informujemy, że podmioty zobligowane do ewidencjonowania dokonywanej sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej nie są w żaden sposób zobligowane do zakupu konkretnego modelu kasy rejestrującej, tj. nie są związane w zakresie ceny, producenta kasy, dystrybutora. Wybór danego modelu kasy należy tylko i wyłącznie do danego podatnika - aktualnie na rynku dostępna jest szeroka gama kas, które spełniają wymogi wynikające z przepisów prawa.

Brak możliwości zakupu konkretnego modelu kasy fiskalnej, wybranego przez podatnika, nie stanowi wystarczającej przesłanki do ubiegania się o odroczenie terminu instalacji kasy rejestrującej.

Informujemy, że podatnik, który w 2012 roku przekroczył obrót 20.000 zł, a nie przekroczył 40.000 zł z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych - ma obowiązek rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od dnia 1 marca 2013r.


18.12.2012r
1. NOWE WZORY FORMULARZY ZGŁOSZEŃ IDENTYFIKACYJNYCH I ZGŁOSZEŃ AKTUALIZACYJNYCH NIP-2, NIP-D

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelinie informuje, że rozporządzeniem Ministra finansów z dnia 27 listopada 2012r. (Dz. U. z 7 grudnia 2012 poz. 1369) uległo zmianie rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych - NIP-2 i NIP-D >>>

2. NOWE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE KAS FISKALNYCH

Od 1 stycznie 2013 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 11 grudnia 2012 r. poz. 1382). W 2013 roku zarówno podatnicy kontynuujący, jak i rozpoczynający sprzedaż towarów lub usług na rzecz osób fizycznych oraz rolników ryczałtowych będą musieli używać kas fiskalnych, gdy ich obroty przekroczą 20 tys. zł >>>


05.12.2012r
PIT-Y PRZEZ INTERNET TO OSZCZĘDNOŚĆ DLA PŁATNIKA

PIT-y przez Internet...

ZEZNANIA PODATKOWE I INNE DEKLARACJE PRZEZ INTERNET04.12.2012r
Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2012 w sprawie dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej...>>>

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych

- koszty uzyskania przychodów
- ulga rodzinna
mające zastosowanie do dochodów uzyskanych od 01 stycznia 2013r....>>>

Stawki karty podatkowej

Stawki karty podatkowej oraz kwartalne stawki ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujące w 2013r.....>>>


05.11.2012r
INFORMACJA

NOWY PORTAL MINISTERSTWA FINANSÓW !>>>


09.10.2012r
DEKLARACJE PRZEZ INTERNET !

Kolejne ułatwienia w przesyłaniu deklaracji przez Internet - VAT-7, VAT-7K, VAT-7D oraz PCC-3...>>>


05.10.2012r
PIT !

Limity podatkowe na rok 2013 - PODATEK DOCHODOWY... >>>


05.10.2012r
VAT !

Limity podatkowe na rok 2013 - "PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG... >>>

27.06.2012r
UWAGA !

Szybsza rejestracja działalności gospodarczej... >>>


29.02.2012r
1% PODATKU NA RZECZ OPP

Informacja na temat przekazywania 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego za rok podatkowy 2011...>>>


11.01.2012r
NOWE WZORY FORMULARZY ZGŁOSZEŃ IDENTYFIKACYJNYCH I ZGŁOSZEŃ AKTUALIZACYJNYCH !

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelinie informuje, że od dnia 1 stycznia 2012 r. obowiązują nowe przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych. W związku z tym traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2009 r. w sprawie wzorów formularzy zgłszeń identyfikacyjnych (Dz. U. nr 161, poz. 1282 za zm.). Oznacza to, że od dnia 1 stycznia 2012 r. nie mogą być stosowane formularze obowiązujące dotychczas.

Nowe formularze dostępne są na stronie Ministerstwa Finansów pod adresem:
http://www.mf.gov.pl/...


12.12.2011r
KOMUNIKAT

Limity podatkowe na rok 2012 >>>


07.10.2011r
KOMUNIKAT

Interpretacja ogólna Ministra Finansów dotycząca tzw. ulgi meldunkowej >>>


06.04.2011r
Komunikat MF >>>


06.04.2011r
Masz wątpliwości podatkowe ? Zapytaj... >>>


15.02.2011r
Składanie e-Deklaracji przez pełnomocnika

Ministerstwo finansów uprzejmie przypomina, że w przypadku składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez pełnomocnika, koniecznym jest złożenie do urzędu skarbowego w formie papierowej formularza UPL przed przystąpieniem do składania w formie elektronicznej wszyskich deklaracji,w tym informacji PIT-11.

Jednocześnie Ministerstwo Finansów informuje, że inaczej niż miało to miejsce w latach ubiegłych, w 2011r., złożenie zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) PIT-37, PIT-36 wspólnie z małżonkiem, nie wymaga złożenia przez drugiego z małżonków pełnomocnictwa (UPL-1).

UWAGA:
Powyższy komunikat nie dotyczy podatników, którzy wcześniej złożyli już takie pełnomocnictwo (UPL) i nie zostało ono odwołane na formularzu OPL.


28.07.2010r
WEŹ PARAGON !

Paragon - przywilej i obowiązek >>>


AKTUALNOŚCI W ZAKRESIE:


Podatku od towarów i usług (VAT):
  • Informujemy ,że potwierdzenie numeru VAT mozna dokonywać na stronie internetowej Komisji Europejskiej:
    http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/vies/pl/vieshome.htm
  • Komunikat nr 2 - o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym >>> [36 kB]
  • Zwrot osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym - informacje opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów (Przepisy; Wykaz materiałów budowlanych; Formularze wniosków VZM itp.)>>>
Niniejsza strona internetowa ma charakter informacyjny. Znajdujące się na niej treści nie stanowią wykładni prawa.