Urząd Skarbowy w Strzelinie


       Ministerstwo Finansów wraz z Izbami Skarbowymi uruchomiło nowe podmiotowe strony Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Izb i Urzędów Skarbowych. 416 nowych stron internetowych - 16 Izb Skarbowych, 380 Urzędów Skarbowych, 20 Wyspecjalizowanych Urzędów Skarbowych.

       Już można korzystać z nowych stron internetowych Izb i Urzędów Skarbowych. Przygotowane strony mają nową szatę graficzną i ujednoliconą w skali całego kraju strukturę. Strony BIP poszczególnych Izb Skarbowych zawierają informacje dotyczące Izby i podległych jej Urzędów Skarbowych. Zawierają informacje na temat organizacji i działalności Administracji Podatkowej, informacje ogólne oraz wymagane przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej dotyczące danej jednostki.


OD 22 CZERWCA 2015 ROKU NOWA STRONA INTERNETOWA URZĘDU SKARBOWEGO W STRZELINIE
DOSTĘPNA JEST POD ADRESEM

http://www.wroclaw.apodatkowa.gov.pl

lub bezpośrednio

http://www.wroclaw.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-strzelinie